"Nyaraljunk itthon" - ilyen volt egy turisztikai kampány az 1930-as években

0551a.jpg

Utazási irodai plakát 1937-ből. A 8 órai újság utazási iroda plakátja. Forrás: bedo.hu

Nem a 2020-as év az első, amikor a hazai turizmus szereplői arra csábítják a hazai lakosságot, hogy maradjanak az ország határain belül. Az 1930-as években, a gazdasági világválság, majd a háború idején civil szervezetek sora dolgozott azért,  hogy minél kevesebben utazzanak külföldre a nyári időszakban, s minél szélesebb körben fedezzék fel Magyarország látnivalóit, programlehetőségeit az emberek.   

"Propagandát csinálni a hazai szépségeknek azért, hogy majd amidőn szabadok lesznek a határok, akkor is itt tartsa a közönséget a Balaton, a Duna, a Börzsöny, Mátra, Bükk, Bakony, stb. varázsa."

 1932-ben a Magyar Turista Egyesület országos kampányt indított annak érdekében, hogy a túrázók itthon maradjanak, itthon nyaraljanak.A Turisták Lapja 1932. évi 5. számában a következő felhívás olvasható: 

"Azt mondhatnók, az élet is rákényszerít ez egyszer bennünket arra, hogy ismerjük meg Hazánk földjét. Azok, akik eddig évente ezreket költöttek kint, ma a csonkahazai határok közé kényszerülnek s lesznek, akik azt a kellemes tanulságot szűrhetik le, hogy idehaza is lehet jól nyaralni! Nekünk, turistáknak nem csak az a kötelességünk, hogy példával járjunk elöl, de hogy ez a rovat megindult és hogy egyesületünk felszínen kívánja tartani az itthon nyaralás kérdését, annak legfőbb oka: Propagandát csinálni a hazai szépségeknek azért, hogy majd amidőn szabadok lesznek a határok, akkor is itt tartsa a közönséget a Balaton, a Duna, a Börzsöny, Mátra, Bükk, Bakony, stb. varázsa. Ebben az esztendőben kell megszerveznünk az itthon nyaralás ügyét azért, hogy az elkövetkező évek nemzetgazdasági mérlegét javítsuk. Ma kell emelnünk a fürdő- és nyaralóhelyek kulturáltságát, hogy később se csábítson el senkit a külföld! A jót és szépet propagálni, a hibákat feltárni és korrigálni egyaránt kötelességünk a jövő céljai érdekében!"

Hasonló felhívást tett közzé több nőegylet is, pl. a következő felhívás az Evangélikusok Lapjának hasábjain jelent meg:

evangelikusoklapja_1932_pages128-128-page-001.jpg

Forrás: Evangélikusok Lapja 1932. évfolyam

A Turisták Lapja 1932. évi 6. számában pedig még ennél részletesebben is leírták a Nyaraljunk itthon kampány okait, itthon maradásra ösztönözve a turistákat.  


"A Magyar Turista Egyesület átérezve a cselekvés parancsoló szükségét, kettős — turistaszempontból jelentős — célt tűzött maga elé:

Nyaraljunk itthon!" — és „Hazai turistacikkeket vásároljunk!" — Ennek a kettős célnak lelkesedéssel, szívós munkával tartalmat, életet, eleven erőt kívánunk adni, hogy nagy horderejű, a messze jövőbe kiható eredményeket hozhasson.

Eredményeket csak áldozatok árán lehet elérni. Mindkét célunk érdekében áldozatokat kell hoznunk! Nem súlyosat, nem anyagit, csupán némi lemondást kérünk és az igényeknek némi lecsökkentését. — Ezzel szemben jelentős ellenértéket kívánunk nyújtani: olcsó nyaralási, lehetőségeket és megbízható, olcsó, hazai turistacikkeket.

Nyaraljunk itthon!" — Vérbeli turistának, aki nyaranta a Kárpátok és az Alpok égbenyúló csúcsai közé vágyik, első pillanatban talán idegenül hangzik ez a jelszó. De ha meggondoljuk, hogy e szegény, csonka országból évente mintegy 250.000-en mentek külföldre nyári üdülésre, ami 80 millió pengőnek külföldön való elköltését jelentette, még a legvérbelibb turista is át kell, hogy érezze a „Nyaraljunk itthon!" akció fontosságát. Igaz ugyan, hogy a gazdasági viszonyok és a valutáris nehézségek ma erősen korlátozzák az idegen földön való nyaralást, mégis hatalmas összegek indultak meg máris külföldre. — Magyar turisták! Lelkiismeretetekre apellálva, kérünk titeket, hozzátok meg azt az áldozatot, hogy az idei nyáron itthon maradtok és mindszélesebb körökben hassatok oda, hogy senki ismerősötök se utazzék el a hazai földről! Egy-két komoly, nehéz, reprezentatív túrát mindamellett megengedhetőnek vélünk, de azokat is csak úgy, ha a túrának résztvevői lelkiismereti kötelességükké teszik azt, hogy csakis a legszükségesebb kiadásokkal érik be, igényeiket a legminimálisabbra redukálják, külföldön semmit nem vásárolnak, sőt még az élelmiszerek egy részét is lehetőleg itthonról viszik!

A kívánt áldozattal szemben olcsó hazai nyaralási lehetőségeket kívánunk nyújtani. Megalakítottuk a „Nyaraljunk itthon!" bizottságot, amely összegyűjti és bárkinek díjtalanul rendelkezésre bocsátja az olcsó nyaralóhelyek katalógusát (árakkal, leírással), menedékházakra, penziókra, magánházakra vonatkozólag a csonka ország minden vidékére kiterjedően.

A Turisták Lapjának májusi számában megindítottuk a „Nyaraljunk itthon!" rovatot, mely beszámol minden eredményről és az akciónak publicitást ad. Meg vagyunk győződve arról, hogy igaz lelkesedéssel csatlakozik mozgalmunkhoz minden magyar turista és vállvetve fog támogatni törekvéseinkben!
Másik kitűzött célunk: „Vásároljunk hazai turistacikkeket", egyelőre csak eme felhívás útján szól hozzátok, de tervbevettük, hogy minél előbb mozgalmat indítunk a honi turistafelszerelési cikkek márkázására. Addig is hisszük, hogy mindegyikünk mindenütt hazai árut fog követelni és vásárolni."

A lap következő számaiban közzétették a hazai turistaházak és menedékszállások elérhetőségeit, ezen kívül pedig minden lapszámban több - mai szóval élve - "jó gyakorlatról" is beszámoltak, megosztva az itthon nyaralás egyéni élményeit. 

A Nyaraljunk itthon kampány bemutatkozott az 1932-es Budapesti Nemzetközi Vásáron is, az önálló stand célja a hazai vendégkör itthon tartása volt. 

A "Filléres gyors" - belföldi utazásösztönzés a MÁV-tól

frissujsag_1933_03_pages111-111-page-001.jpg

Korabeli hirdetés. Forrás: Friss Újság 1933. 3. szám

A programnak több ösztönző eleme is volt. A Turisták Lapja a menedék- és turistaházakkal közösen kedvezményes csomagajánlatokat állított össze (elsősorban szállás+ étkezés), a Weekend Egyesület többek között összehangolta a korabeli magánszállásadást az egész országban, a MÁV pedig elindította a Filléres gyors járatait, amelynek lényege az volt, hogy min. 500 fő jelentkezése esetén 75%-os kedvezménnyel lehetett egy-egy napos utazásokat tenni szerte az országban. A kezdeményezést a MÁV egy névadó ötletpályázattal indította, amit aztán az egyes programok meghirdetése követett. Az első vonatokon sok esetben a minimum létszám többszöröse utazott. 

ujsomogy_1932_04-1592173282_pages104-104-page-001.jpg

Az Új Somogy c. lap élménybeszámolója 1932-ben

Az első vonatokat - és nemcsak 1932-ben, hanem még a következő években is - nagy ünnepséggel fogadták országszerte. 

oroshazifrisshirek_1933_06_pages48-48-page-001_1.jpg

 A korabeli lapokban a programokról és a fogadtatásról is bőven olvashatunk. Forrás: Orosházi Friss Hírek 1933. évfolyam

A "Filléres gyors" azonban nem hozta meg a várt eredményeket. A Turisták Lapja így számolt be az első szezonról: 

"A „Filléres gyors" utasai, statisztikai kimutatások szerint, 489.000 pengő bevételt jelentettek a M. Á. V.-nak s  bár ez az akció nem jelentett nyereséget a vasutaknak, de annál nagyobb eredmény volt az, hogy az elmaradt utazási kedvet újra feltámasztotta  s az egyes városok gazdasági vérkeringését is megmozgatta, mivel a „Filléres gyors" utasai egy-egy helyen átlag 10—30.000 pengős forgalmat csináltak. Az eddigi statisztika szerint 116 ilyen vonat közlekedett és 125.782 utast szállított. A vonatok közül 59 ment Budapestről vidékre, 23 vidékről Budapestre, 34 pedig vidékről vidékre. A M. Á. V. az őszi hónapokban — értesülésünk szerint — ismét beiktatja ezt a vonatrendszert  s  akkor, reméljük, meghallgatja a turistaság egyes kívánalmait is, amint örömmel regisztrálhatjuk, hogy ha nem is százszázalékban, de kielégítést nyertek egyéb kéréseink a turistamenetdíjkedvezmények terén. így a legutóbb kiadott rendelet közli, hogy a Turista Szövetség igazolt tagjai legalább 100 km-es távolság esetén már négy személy együttes utazása mellett 50%-os menetdíjkedvezményben részesülnek. E gyorsvonatokra is érvényes kedvezmény az esetben is igénybevehető, ha három együttesen utazó négy féljegyet vált. Az úgynevezett hétvégi menettérti (weekend) jegyek szövetségi arcképes igazolvány felmutatása mellett már szombat, illetőleg ünnepnapot megelőző hétköznap reggelétől igénybevehetők és ezek érvénye hétfő, illetőleg az ünnepnapot követő hétköznap délig tart."

Emellett a turisztikai szolgáltatók sem voltak maradéktalanul elégedettek, mivel - ma már tudjuk - a filléres járatokkal utazók költése jóval alulmaradt a nem ezekkel a járatokkal érkezők költésétől, így nem érte meg a plusz rákészülést. 

133 településen 26 ezer vendég... 

A Jókai csavargőzösön 1932-ben. Forrás: Fortepan 

A program, amelyet 1932-ben egy évre hirdettek meg, a későbbi években is folytatódott, s egyre több szervezet vett részt a programban. Ezek közül is kiemelkedő volt az 1930-ban megalakuló Országos Magyar Weekend Egyesület tevékenysége, amely azon túl, hogy a szombati munkavégzés megrövidítéséért dolgozott, többek között összefogta a vidéki magánszállásadókat és minőség- és szolgáltatásfejlesztési programot indított a fejlesztésük érdekében. 1935-ben ez a szervezet alakult át az Országos Magyar Vendéglátóipari Szövetséggé, amelynek a célja az országos turisztikai kínálat összehangolása, a termékfejlesztés és az országos - desztinációs alapú - turisztikai marketingtevékenység, beleértve a külföldi küldőterületeken történő marketingmunkát is. A szervezet elnöke Gróf Széchenyi Károly volt. 

Az OMVSZ már a kezdetektől fogva mérte a vendégforgalmi és bevételi adatokat, amit időről időre le is kommunikált. Érdekes adatok jelentek meg pl. az 1936. évről: 

nemzetiujsag_1936_12_pages318-318-page-001.jpg

  Forrás: Nemzeti Újság 1936. december. 

A kampány segítésére az OMVESZ minden évben külön kiadványt jelentetett meg egészen az 1940-es évekig, amely a programokra, szálláslehetőségekre hívta fel a figyelmet. Ezen túl a mostani Tourinform iroda elődjeit is létrehozta mindenhol az országban, ahol személyre szabott utazási ajánlatokkal várják az itthon utazni vágyókat, sőt, a szállás- és program lefoglalásában is segítettek, nonprofit jelleggel. 

ke_pernyo_foto_2020-08-08_8_42_56.jpg

AZ OMVESZ kiadványa 1940-ből. Forrás: bedo.hu

 

Felhasznált online források: 

- hungaricana.hu
- arcanum.hu
- bedo.hu
- fortepan.hu

Felhasznált, részben hivatkozott lapok, folyóiratok: 

Turisták Lapja 1929-1942.
Nemzeti Újság 1936. 
Orosházi Friss Hírek 1932-1933.
Új Somogy 1932-1933.
Friss Újság 1933.
Evangélikusok Lapja 1932.
Miskolci Reggeli Hírlap 1932.
8Órai Újság 1930-1935.
Békés 1936.

 

A bejegyzés trackback címe:

https://utazasokamultban.blog.hu/api/trackback/id/tr7416117844

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2020.08.09. 17:35:42

@frigyes2: Miért nem linkeled be a vén rocker nyekergését is..?

Sir Galahad 2020.08.09. 22:27:35

Nem értem, mi a mirnyákolás tárgya. Az itthoni üdülés népszerűsítése akkor is jó cél volt, most is az. Ne köszönjünk jó napottal, mert a 30-as években is szokás volt?

Hirdetés

Kövess a Facebookon is!

Címkék

20. század eleje (2) Anna-barlang (7) avas (2) avasi hegy (2) Balassagyarmat (1) Balaton (1) balatonalmádi (1) balatonfüred (1) bánya (2) barlang (6) barlangfürdő (1) bazaltorgonák (1) bazilika (1) Bélapátfalva (1) bevásárlás (2) borászat (2) borturizmus (2) Borvidék (2) Budapest (2) Buják (1) Bükk (17) Bükk-vidék Geopark (6) Bükk-vidék geopark (2) cisztercita (1) császár (1) cseh köztársaság (1) cseh megszállás (1) csizmadia (1) dámvad (1) diósgyőri vár (1) Duna (3) dunai hajózás (3) Dunakanyar (1) Dunamente (3) Eger (3) egri vár (1) Erdőbénye (1) Erdőbényei kádárok (1) Erzsébet királyné (1) Esterházy (1) esterházy (1) Esterházy Pál Antal (1) Észak-Magyarország (21) Esztergom (1) esztergomi vár (1) Eszterházy Fényes Miklós (1) Ferenc József (2) Ferenc József császár (2) Forgách kastély (1) fürdés (1) fürdő (3) fürdőház (3) geotúra (2) gőzhajó (2) gyógyfürdő (3) gyurtyánkő-lócza (1) hajózás (2) Hámor (11) Hámori-tó (11) Hámori tó (11) hámorok (7) Hegyalja (1) Herman Ottó (2) hírességek (11) hosszú hétvége (1) Húsvét (1) I. világháború (1) idegenvezetés (1) ipar (1) Ipolytarnóci Ősmaradványok (2) Istállóskő (1) Kádárok (1) Kádártánc (1) karácsony (2) Karva (1) kastély (2) keszthely (1) kirándulás (20) kirándulások (33) Komarno (3) Komárom (4) komáromi erőd (2) Kubinyi Ferenc Múzeum (1) legendák (10) líceum (1) Lillafüred (14) magazin (2) marketing (1) Mátra (1) MÁV (1) mesterségek (1) metszet (1) miocén (1) miskolc (2) Miskolc (16) Miskolctapolca (1) népszokások (1) Nógrád megye (7) Novohrad-Nógrád Geopark (7) nyaralás (2) ősember barlang (1) ősfa (1) pálosok (1) pálos kolostor (1) Palotaszálló (6) Parád (1) Párkány (1) pest (1) Pest-Buda (1) promóció (1) Pulszky (1) pünkösd (1) Pyrker érsek (1) Salgó (1) Salgótarján (1) shoppingolás (2) síelés (1) Sissi (1) Sissy (2) Sissy császárné (3) Somoskő (2) strand (1) Szalajka-völgy (2) szánkózás (1) szarvas (1) Szarvaskő (3) szécsény (1) Szécsény (1) székesegyház (1) szeleta-barlang (1) Szentlélek (2) Szent István-barlang (6) Szent István-cseppkőbarlang (5) Szent István cseppkőbarlang (6) Szilvásvárad (2) szilveszter (1) Szirák (1) Szokások (1) szőlőművelés (1) Szüret (1) Tamási (1) Tessedik Sámuel (2) timsó (1) Tokaj (2) Tokaj-hegyalja (1) tokaj-hegyalja (1) Tokaji borvidék (1) Tolna-megye (1) Tourinform (1) túrázás (3) turistaság (2) turisztikai marketing (2) turizmus (3) újév (1) UNESCO Világörökség (2) ünnep (6) ünnepek (6) üveghuta (1) Vadászat (1) vaddisznó (1) vár (4) várséta (1) vártúra (4) vásár (2) vasúti kedvezmény (1) Vas Gereben (1) Visegrád (1) weekend (1) Wesselényi Miklós (1) Zsófia főhercegnő (1) Címkefelhő

Impresszum

Az oldalt az InnoTime Hungary Kft működteti. 

Bővebb infó, adatvédelmi szabályzat: https://www.innotime-hungary.com 

süti beállítások módosítása