Túra Egertől Miskolcig 1892-ben

szarvasko1853.jpg

"Valóban nem tudom, a Bükk mely képét nevezzem a legszebbnek? Egyik sem marad a másiknak mögötte és egyik sem múlja felül a másikat; mind szép, páratlan a maga nemében"

- írta elragadtatottan Jurmann Győző 1892-ben a Turisták Lapjában. Ugyan a Bükkből úti leírások már a 18. században is születtek, igazából a 19. század harmadik harmadától vált a turisták célpontjává, amelyben nagy szerepelt játszottak az érintetlen, sűrű, vadregényes erdőkről, mesés romokról és az itt élők vendégbarátságáról szóló élménybeszámolók. Álljon itt teljes terjedelmében az élménybeszámoló, amely részletesen is bemutatja, miért érdemes akár ma is a Bükkbe látogatni. 

 eger1854.jpg

Eger 1854-ben a Magyar- és Erdélyország képekben című összeállításban

"A környező hegyek közül már kiemelkedett a Nap, mikor Eger barátságos utczáit elhagytam. Enyhe szürke aczélfény ömlött el a vérpiros korong körül, míg nyugatot homályos fátyol borítá; a levegőt hűs fuvalom lengé át s érintésére a fűszálakon csillogó harmatcseppek rezegtek meg a kelő Nap fényében. Legények, lányok siettek el mellettem, ők is ki a szabadba — a hullámzó vetések közé; azoknak villogó kasza vállukra vetve, ezek szalmafonadékkal, korsóval kezükben. Az Eger-patak szőke vize üdvözölt és társamul szegődve, hosszú úton csevegett vígan tovább, mintha szülőföldje bájaival ingerkednék.