Karácsonyi ajándékozás egykor
... a korabeli hirdetések tükrében

 

cimlap_-magyarorszagesanagyvilag_1875_2_pages353-353-page-001.jpg

Karácsonyi készülődés - Magyarország és a Nagyvilág 1875. 

"A karácsony foglalkoztatja egy hét óta az egész világot. Karácsonyi hirdetések mindenfelé, karácsonyi cikkek, alkalmas ajándékok minden boltnak az ablakában. A piacokon egész fenyveserdők támadtak hirtelen, a karácsonyfák kolosszális tömege. Minden dolognak „karácsonyi“ most a jelzője. Vannak karácsonyi könyvek, karácsonyi cipők, karácsonyi zenemüvek, karácsonyi cukorkák, karácsonyi szekundák. De a mi a fő: van karácsonyi szünet is. Csupa karácsonyi hangulat minden..."

- írta a Pécsi Közlöny újságírója 1895-ben. 

De mit ajándékoztak egykor az emberek szeretteiknek, s mit igyekeztek a kereskedők eladni nekik? Mai blogbejegyzésemben az 1870-1920-as időszak közötti karácsonyi hirdetésekből válogattam. 

Hölgyek örömére

 

karihangulat.jpg

 Karácsonyi hangulat - Vasárnapi Újság 1884.

 

"A karácsony mozgásba hozott mindent. A tarkábbnál tarkább hirdetések, dúsabbnál dúsabb boltkirakatok — mind egy czélra törekszenek, hogy ki a leleményesebbe néző és vevő közönség figyelmét magára vonniMost minden bolttulajdonos egy kissé festész, tableauxrendező és költő, a ki selyem szövetekből, gyöngyökből, legyezőkből, s a diszáruk minden nemeiből Írja ódáit a közönséghez. [...]  S ha boltjuk és áruik feltűnővé tételében leleményesek, hirdetéseikben vetekednek a legjobb epigrammatikussal. 'A viruló egészség a legnagyobb kincs — tehát X. szabó jutányosan ajánlja a hideg ellen legjobban óvó téli bundáit.'" - 

- olvashatjuk egy 1873-ban megjelent esszében a Nefelejts női magazin hasábjain. 

A hölgyek számára kiemelten a kézimunkához használható eszközöket reklámoztak a hirdetők. Sláger termék volt pl. a varrógép, amely a fővárosi és a vidéki lapok hasábjain is ugyanúgy megjelent az ünnepek előtt, mint l. az alábbi 1877-es hirdetésben Miskolcon: 

miskolc1877varrogep.png

Mindemellett természetesen megjelentek a ruházai cikkek is...

... például a szemüvegek és lorgnettek 

mindenes_vasarnapi_ujsag_1878.jpg

Vasárnapi Újság 1878.

... vagy éppen a cipők...

cipok_az_ujsag_1912.jpg

Az Újság 1912.

... vagy éppen a kabátok és egyéb felsőruházati cikkek is.

noiruha_borsszemjanko_1894-1539845698_pages856-856-page-001.jpg

Borsszem Jankó 1894.

 Érdekesség, hogy a férfiak számára "illő karácsonyi ajándékok" ritkábban jelentek meg a hirdetésekben. 

urakmagyarorszagesanagyvilag_1875_2_pages344-344-page-001.jpg

Magyarország és a Nagyvilág 1875.

Azért órák és egyéb férfi kiegészítők fel-fel bukkantak a reklámok között. 

 ora.png

Miskolc c. lap, 1877.

Az én személyes kedvencem viszont az alábbi hirdetés, a Pécsi Napló 1909. évfolyamából:

tea-poecsinaplo1909.jpg

Gyerekeknek

 

magyarorszagesanagyvilag_1868_2_pages287-287-page-001.jpg

Természetesen a régi időkben is mindig kérdés volt, mit kapjanak a gyerekek Karácsonyra. A klassikus ajándékok, a babák, építőkockák és hintalovak mellett időről időre megjelentek újdonságok is a kínálatban. 

"A legkisebb mozgófényképek. Most, karácsony előtt, amikor mindenkinek gondot okoz, mit vegyen a gyermekeknek, szívesen látják majd a Record bioskop fényképeket, melyeket még a legkisebb gyermek is maga kezelhet, amennyiben a saját kezével huzza végig a kartonlapot az üveg- szerü vonalzott háttérén és a legpompásabb, mulattató figurák jelennek meg szemei előtt, melyeken na- gyobbitott kiadásban jókat mulatott már az igazi moziban. A találmány mindenképen ötletes, valódi amerikai gondolrt, a gyermek eszét is foglalkoztatja an- ,nak használata és a 3 koronás játékszerrel mindjárt egész 15 számból álló műsor is jár és Pécsett a Schwarzenberg féle koronás áruházban van annak kizárólag telepe. A rekord bioszkop mozgófényképeknek már karácsonyra is nagy keletjük lesz."

- olvashatjuk például a Pécsi Napló 1909. december 12-i számában, de a korábbi években is időről időre előkerültek érdekességek, pl. már az 1880-as években "türelmi játékok", vagy a Richter-féle Horgony-Kőépítőszekrények, amelyek a hirdetés szerint "valamennyi országban osztatlan dícséretet talált. 

jatek_borszemjanko1894.png

 

Igényre szabott ajándékok

 

Az 1870-es évek végétől évtizedeken keresztül találkozhatunk Kertész Tódor karácsonyi hirdetéseivel a korabeli országos lapokban. A hirdetéseinek érdekessége, hogy jó kereskedőként már a kezdetektől fogva igényre fókuszálva fogalmazta meg a hirdetéseit - miközben kiderült, hogy gyakorlatilag nincs olyan célcsoport, amelynek ne kínálna valamit. 

celcsoport_fovarosilapok_1876_12_pages98-98-page-001.jpg

 

A Karácsony  fényét emelendő...

 

Egyik korábbi blogbejegyzésemben már bemutatásra kerültek a karácsonyi vásárok, az egykori karácsonyi készülődés. Érdekes, ahogy a karácsonyi díszítéssel kapcsolatos hirdetések már a 19. század második felében megjelennek a lapokban.

A Borsszem Jankó 1894-es számából:

disz01borsszemjanko_1894-1539845698_pages856-856-page-001.jpg

Ilyen és hasonló hirdetések évről évre felbukkannak a karácsonyi reklámok között, de  szemfüles reklámvadász különlegességekre is találhat a hirdetések között: 

diszek_tolnaivilaglapja_1909_04_pages610-610-page-001.jpg

Tolnai Világlapja 1909. 

 A díszek mellé pedig az ünnep fényének emelésére bonbonok, pezsgők, borok értékesítői is megjelentek a hirdetők között...

pezsgofovarosilapok_1873_12_pages90-90-page-001.jpg

Fővárosi Lapok 1873. 

... sőt, a vidéki lapokban is egyre elterjettebbekké váltak a helyi kereskedők hasonló hirdetései:

disz_es_cukor_mohacsiujhirlap_1913-1557362339_pages206-206-page-001.jpg

Mohácsi Új Hírlap 1912. 

bor_-miskolcireggelihirlap_1919_12_pages114-114-page-001.jpg

Reggeli Hírlap, Miskolc 1919. 

Karácsonyra olvasmányélményt?

 

A 19. század második felében a könyv nemcsak olvasmányélmény, hanem a lakás dísze is volt. Éppen ezért különös, hogy a könyv, mint karácsonyi ajándék lehetősége a korabeli hirdetésekben kevésbé köszön vissza, s az ajándékok sorában is kevésbé szerepelt. Ahogy az 1870-es évek második felében az egyik újságíró szóvá is tette: 

"Karácsonyi statisztika. A Váci utcában karácsony-estéjén egy elsőrangú könyvkereskedés a magyar költők diszkiadásaiból s más irodalmi diszmüvekböl háromszáz forintot vett be, mig ugyanakkor Marton Alajos diszmükereskedésének negyedfélezer forintnyi forgalma volt. Mondja aztán valaki, hogy krachos időket élünk!"

A könyvvásárlás, illetve könyvhirdetések hiánya azonban időről időre megjelenik az újságokban. Sok évvel később a Kecskeméti Újság 1912-es évfolyamában hasonló problémára hívja fel az egyik tárcában az újságíró a figyelmet: 

"Szólván pedig a nap mint nap hatalmas mennyiségben megjelenő hirdetésekről, nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy azokból majdnem teljesen hiányzanak azok, melyek a könyvekre vonatkozhatnának. Magyar müveket, regényeket, novellákat, színdarabokat, társadalmi és tudományos munkákat úgyszólván egy cég sem ajánl, mintha a könyvek a karácsonyi ajándékozások idején egyáltalában nem játszanának szerepet. Nem akad kiadó, vagy könyvkereskedő, ki helyesnek, hasznosnak találná, hogy könyveket ajánljon, hogy karácsonyi ajándékul megfelelő köteteket hirdessen, fölhiva a karácsonyi ajándékozók figyelmét arra, hogy mely müvek és mily árban volnának megfelelők. Úgy látszik, hogy a magyar közönségnek könyvre nincs szüksége, vagy hogy a kiadók hirdetés nélkül is képesek túladni kiadványaikon., mert hiszen ha nem igy állana a dolog, a könyvek is belekerülnének a hirdetések gazdag sorozatába. Ám, ha az üzleti élelmesség és reszkirozás nem nyilatkozik is meg e tekintetben s ha a könyvek barátait nem csiklandozzák megfelelő hirdetésekkel, a kiadók azért alaposan panaszkodnak, egyáltalában nem jutván az eszükbe, hogy talán más vásárt csaphatnának, ha a hirdetők közt ők is részt vennének,'‘épen úgy ajánlva az irodalmi munkákat, amint azt a divatkereskedék teszik az ő cikkeikkel. "

Mindez azonban csak részben igaz: a korabeli magazinok minden évben karácsonyi előfizetési akciót hirdettek már abban az időszakban is, amely ugyanúgy bekerülhetett a karácsonyfák ajándékai közé, mint az apróbb-nagyobb csecsebecsék. A háború idején, 1913-ban jelent meg a Muhácsi Újság hasábjain a Vasárnapi Újság előfizetői hirdetése, amely arra is jó példa, hogy a lakpok egymás hasábjain is elkezdték lapjaik reklámozását - azaz elkezdődött a harc az olvasókért. 

 folyoiratelofizetes_-mohacsiujhirlap_1913-1557362339_pages202-202-page-001.jpg

A Vasárnapi Újság előfizetői felhívása a Mohácsi Újság hasábjain 1913-ból

A karácsonyi hirdetésszervezés fortélyai egykor

 

"Némely lap teli van karácsonyi hirdetésekkel és egyéb őrült, nagyhangú reklámmal. Szinte azt kell hinnem, hogy egy pár njság csak melléklet a hirdetésekhez."

- morgott 1888-ban a Bolond Istók újságírója egy rövid hírben. S valóban, az 1970-es évek végétől kezdve megszaporodtak a hirdetések a karácsony előtti újságok, folyóiratok, magazinok hasábjain. 

karacsonyreggelmagyarorszagesanagyvilag_1874_2_pages305-306-page-002.jpg

Karácsony reggel. Forrás: Magyarország és a Nagyvilág 1874.

Az 1870-as évektől egyre fontosabbá váltak a hirdetések a magazinok, újságok hasábjain, s lapok hirdetésszervezői pedig időről időre újabb és újabb ötleteket dobtak be hirdetők megszerzésére. 

 Jópár évvel később Az Újság karácsonyi lapszámában olvashatjuk:


Most, a mikor e sorokat írjuk és az utolsó (180-ik)
hirdetési oldal körül foglalatoskodik hozzáértő szemmel és kézzel Stepek, »Az Újság« hirdetéseinek főszedője és tördelője, önkénytelenül is a tíz év előtti karácsonyi számunkra gondolunk, melynek már akkor nagy terjedelméből alig foglalt el 25 oldalt a hirdetés. Nem »Az Újság« publiczitásának híján múlt ez a mai viszonyok szerint kevés hirdetés, mert »Az Újságának« már első évi fennállásakor annyi előfizetője volt, mint akármelyik más elterjedt napilapnak: hanem azon múlt, hogy a hirdető közönséget tíz évvel ezelőtt még nem hatotta úgy át a hirdetés fontossága, mint mostanság és nem tudta úgy értékelni a hirdetésnek nagy hódító erejét, mint a hogy azt most örvendetesen tapasztalni alkalmunk van.

 

A Borszem Jankó az 1800-as évek utolsó időszakában új típusú hirdetéssel rukkolt elő, amelyek akár a mai PR cikkek elődjeként is tekinthetőek. A következő hirdetéssel évről évre találkozhatunk a korabeli újságok hirdetései között, amelyben a Borszem Jankó a saját hirdetési felületeit hirdeti: 

"Mint minden évben a Borsszem Jankó ez idén is rendkívüli alkalmat nyújt a t. hirdető közönségnek a karácsonyi ünnepek előtt a karácsonyi hirdetések közzétételére, oly eredeti alakban és feltűnő formában mutatva be a hirdetéseket, a közönségnek mint a hogyan azt csak a „Borsszem Jankó“ teheti. E czélból a hirdető szabadon választ a Borsszem Jankónak ismert és neki leginkább megfelelő alakjai közül egyet. A hirdetési szöveget ebhez az alakhoz a czég intencziójához képest humorosan és elmésen a Borsszem Jankó műhelyében szerkesztik meg.
Ezek a hirdetések voltakép nem is hirdetések, hanem valóságos olvasmányok, még pedig igen vig és jóizű olvasmányok. Nincs olvasó az egész országban aki ezeket a jó kedvtől sziporkázó hirdetési különlegességeket, a minőket tudtunkkal egy lap sem közöl, végig ne olvasná, és nincs hirdetés, se reklám, ha még olyan furfangosan van is kieszelve, mely ezeket a karácsonyi hirdetéseket hatás és eredmény tekintetében még csak meg is közelítené." 

Az eredmény pedig tényleg hatásos volt, érdemes néhány apró szösszenetet végigolvasni: 

borsszemjanko_1894-1539845698_pages853-853-page-001.jpg

 Karácsonyi tréfás hirdetések a Borsszem Jankó 1894-es évfolyamából

 

A bejegyzés trackback címe:

https://utazasokamultban.blog.hu/api/trackback/id/tr9815364314
Nincsenek hozzászólások.

Kövess a Facebookon is!